Sitzung
BFLB/006/2022
Mandant
Gemeinde Bell
Gremium
Bau-, Friedhofs- und Liegenschaftsausschuss Bell
Raum
Bell, Treffpunkt Friedhof; anschließend Bernd-Merkler-Halle, Kirchstr. 10, 56745 Bell
Datum
16.05.2022
Zeit
18:00-21:15 Uhr